ADRESA:

Kancelarija:
Nenada Valčeva broj 22
23330 Novi Kneževac
Srbija

Parking:
Zlatni Vrh broj 4
23330 Novi Kneževac

Kontakt telefoni:
+381 230 81 969
83 662
83 654
+381 63 507 421
559 341

E-mail: office@kmm-doo.com

Fax:
+381 230 83 375